ساز و موسیقی این سایت در زمینه ساز ، گیتار ، لوازم موسیقی ، ارگ و سنتور فعالیت دارد. آدرس اصلی سایت : sazadezh.ir http://sazadezh.ir 2021-01-03T21:39:40+01:00 text/html 2015-11-08T09:17:39+01:00 sazadezh.ir مدیر سایت گیتاری قابل حمل در خانه اندرویدی شما+ دانلود http://sazadezh.ir/post/2 ؛&nbsp;Real guitar&nbsp;را می توان یکی از واقع بینانه ترین و کامل ترین شبیه سازهای گیتار بر روی گوشی های اندروید دانست و البته اولین چیزی که شما را پس از یک بار تجربه نرم افزار حیرت زده خواهد کرد کیفیت صدای خروجی این نرم افزار بسیار خوش ساخت است.<div><br></div><div style="text-align: center;"><img class="img-responsive2" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1394/8/13/3758839_646.jpg" title="گیتار کوچک و قابل حمل در خانه اندرویدی شما+ دانلود" alt="گیتار کوچک و قابل حمل در خانه اندرویدی شما+ دانلود" style="border: none;" height="400" width="600"></div><div><br></div><div>اگر به گیتار علاقه دارید یا گیتاریست هستید و نمی توانید در همه جا گیتار را با خود حمل کنید. با این نرم افزار می توانید آهنگ های مورد علاقه خود را اجرا کنید یا برخی از آن ها را بسازید.<br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">ویژگی های این نرم افزار</span>:</div><div><div>حس کردن یه گیتار واقعی</div><div>قابل اجرا بر روی گوشی و تبلت</div><div>همراه با آموزش</div><div>امکان ضبط صدا</div><div>و...</div><br></div><div><span style="font-weight: bold;">تصاویر از محیط نرم افزار</span>:</div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img class="img-responsive2" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1394/8/13/3758840_749.png" title="گیتار کوچک و قابل حمل در خانه اندرویدی شما+ دانلود" alt="گیتار کوچک و قابل حمل در خانه اندرویدی شما+ دانلود" style="border: none;" height="200" width="400"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img class="img-responsive2" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1394/8/13/3758841_671.jpg" title="گیتار کوچک و قابل حمل در خانه اندرویدی شما+ دانلود" alt="گیتار کوچک و قابل حمل در خانه اندرویدی شما+ دانلود" style="border: none;" height="200" width="400"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img class="img-responsive2" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1394/8/13/3758842_983.png" title="گیتار کوچک و قابل حمل در خانه اندرویدی شما+ دانلود" alt="گیتار کوچک و قابل حمل در خانه اندرویدی شما+ دانلود" style="border: none;" height="200" width="400"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img class="img-responsive2" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1394/8/13/3758843_162.png" title="گیتار کوچک و قابل حمل در خانه اندرویدی شما+ دانلود" alt="گیتار کوچک و قابل حمل در خانه اندرویدی شما+ دانلود" style="border: none;" height="200" width="400"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: justify; line-height: 24px; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px;"><div style="box-sizing: border-box;"><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"><div style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(75, 191, 11); border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; background-color: rgb(223, 251, 185);"><div style="font-family: IRYekan; box-sizing: border-box; border: medium none; text-align: right; line-height: 24px; font-size: 10pt; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; background-color: rgb(75, 191, 11);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255); font-size: 10pt; font-family: Tahoma; font-weight: bold;">&nbsp;• دانلود و مشخصات فایل</span><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box; border-bottom-color: rgb(75, 191, 11); border-bottom-width: 2px; border-bottom-style: solid;"><div style="font-family: IRYekan; box-sizing: border-box; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 24px; font-size: 13px;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box; line-height: 24px; font-size: 10pt;" align="center"><span style="box-sizing: border-box; outline: invert none medium; color: rgb(0, 100, 0); font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; font-weight: bold;"><a href="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1393/1/1/2124078_862.ipa" style="font-family: IRYekan; box-sizing: border-box; outline: invert none medium; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat;"><img class="img-responsive2" alt="" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1393/1/29/2183100_376.png" style="box-sizing: border-box; border: medium none; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle;" height="24" width="24"></a><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma;"><a href="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1394/5/24/3468439_873.rar" style="box-sizing: border-box; outline: invert none medium; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat;">&nbsp;</a><span style="box-sizing: border-box; outline-color: invert; outline-width: medium; color: rgb(66, 139, 202); background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-repeat: repeat;"><a href="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1394/6/10/3525207_919.rar">برای دانلود اینجا کلیک کنید</a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 24px; color: rgb(51, 121, 13); font-size: 13px; font-family: Tahoma; font-weight: bold;">حجم: 38 مگابایت</span></div><span style="box-sizing: border-box; line-height: 24px; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><div style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 121, 13); font-size: 10pt; font-family: Tahoma; font-weight: bold;">نسخه: موبایل (اندروید 2.3 به بالا)</span></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 121, 13); font-size: 10pt; font-family: Tahoma; font-weight: bold;">نوع فایل: فشرده</span></div><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 121, 13); font-size: 10pt;"><div style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;"><span style="font-family: Tahoma; font-weight: bold;">امتیاز:</span><span style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">&nbsp;<img class="img-responsive2" title="" alt="" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1393/1/29/2183097_146.png" style="box-sizing: border-box; border: medium none; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle;" height="15" width="17"></span><span style="border-width: medium; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; height: auto;"><img class="img-responsive2" title="" alt="" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1393/1/29/2183097_146.png" style="box-sizing: border-box; border: medium none; max-width: 100%; height: auto; font-size: 12px; vertical-align: middle;" height="15" width="17"></span><span style="border-width: medium; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; height: auto; font-size: 10pt;"><img class="img-responsive2" title="" alt="" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1393/1/29/2183097_146.png" style="box-sizing: border-box; border: medium none; max-width: 100%; height: auto; font-size: 10pt; vertical-align: middle;" height="15" width="17"></span></span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="border-width: medium; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; height: auto; font-family: Tahoma;"><img class="img-responsive2" title="" alt="" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1393/1/29/2183097_146.png" style="box-sizing: border-box; border: medium none; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle;" height="15" width="17"></span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><span style="border-width: medium; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; height: auto; font-family: Tahoma;"><img class="img-responsive2" title="" alt="" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1393/1/29/2183097_146.png" style="box-sizing: border-box; border: medium none; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle;" height="15" width="17"></span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;"><span style="font-family: Tahoma;"> <br></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></div></span></span></span></div></div></span></div></div></div></div></div> text/html 2015-11-08T09:16:37+01:00 sazadezh.ir مدیر سایت گیتاری که 2 میلیون و 400 هزار دلار فروخته شد http://sazadezh.ir/post/1 <div align="center"><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1394/8/17/3771628_325.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>یک خریدار ناشناس در حراجی جولین گیتار گیبسون مدل J-160E جان لنون را خریداری کرد. به گفته مسئولان حراجی جان لنون چیزی در حدود یک سال از این گیتار استفاده کرده و پیش از گم شدن آن در جریان یک کنسرت در سال 1963 گیتار را به جرج هریسون دیگر عضو گروه «بیتل‌ها» داده بود.</div><div align="center"><br></div><div align="center">این گیتار برای مدتی در حدود 50 سال مفقود بود تا اینکه سرانجام سال گذشته در مالکیت یکی فرد از اهالی کالیفرنیا به نام جان مک‌کاو &nbsp;پیدار شد. جان مک‌کاو این گیتار را سال 1960 به قیمت 275 دلار خریداری کرده بود، او زمانی به ارزش تاریخی این گیتار مشکوک شد که در یک مجله گیتاری مشابه با گیتار خود در دستان جرج هریسون نوازنده سرشناس گروه «بیتل‌ها» دید.</div><div align="center"><br></div><div align="center">پس از آن بود که تائید اصالت این گیتار به متخصصان سپرده شد و کاشف به عمل آمد که این همان گیتاری است که دهه شصت برخی از مشهورترین آهنگ‌های «بیتل‌ها» با آن نواخته شده است.</div><div align="center"><br></div><div align="center">در حراجی شنبه علاوه بر این گیتار درامی که در اجرای معروف گروه «بیتل‌ها» در برنامه «اد سالیوان» از آن استفاده می‌شد، نیز به قیمت 2.1 میلیون دلار به فروش رسید.</div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">منبع: ایسنا <br></div><div align="center"><br></div>